Showing 1–16 of 35 results

Máy đo huyết áp điện tử bắp tay

Máy đo huyết áp bắp tay là dòng máy đo huyết áp đo tại vị trí bắp tay. Loại máy này to hơn máy đo huyết áp cổ tay một chút, tuy nhiên, đối với một số người như người già, trẻ nhỏ, người bệnh có mạch yếu thì sẽ cho chỉ số đo chính xác hơn. 

Giảm19% Còn
hàng
Máy đo huyết áp điện tử bắp tay Omron JPN600
Giảm20% Còn
hàng
Máy đo huyết áp điện tử bắp tay Omron HEM-8712
Giảm7% Còn
hàng
Máy đo huyết áp điện tử bắp tay Beurer BM95
Giảm7% Còn
hàng
Máy đo huyết áp điện tử bắp tay Beurer BM57
Giảm5% Còn
hàng
Máy đo huyết áp điện tử bắp tay Beurer BM85
Giảm6% Còn
hàng
Máy đo huyết áp điện tử bắp tay Beurer BM77
Giảm17% Còn
hàng
Máy đo huyết áp điện tử bắp tay Beurer BM58
Giảm6% Còn
hàng
Máy đo huyết áp điện tử bắp tay Beurer BM49
Giảm7% Còn
hàng
Máy đo huyết áp điện tử bắp tay Beurer BM45
Giảm11% Còn
hàng
Máy đo huyết áp điện tử bắp tay Beurer BM44
Giảm14% Còn
hàng
Máy đo huyết áp điện tử bắp tay Beurer BM40
Giảm11% Còn
hàng
Máy đo huyết áp điện tử bắp tay Beurer BM35
Giảm18% Còn
hàng
Máy đo huyết áp điện tử bắp tay Beurer BM28A
Giảm13% Còn
hàng
Máy đo huyết áp điện tử bắp tay Beurer BM26
Giảm42% Còn
hàng
Máy đo huyết áp điện tử bắp tay Laica BM2031