Cần lưu ý gì khi chọn khung tập đi phục hồi chức năng?

Cần lưu ý gì khi chọn khung tập đi phục hồi chức năng?

Khung tập đi phục hồi chức năng là sản phẩm hỗ trợ tập đi đứng an toàn, hiệu quả cho những người bệnh tai biến hoặc phải nằm lâu ngày trên giường bệnh dẫn đến bị suy yếu chức năng đi lại. Cùng Thiết bị y tế Đức Nga...

Xem chi tiết

039.4086.369