Khung tập đi là gì?

Khung tập đi là gì?

Khung tập đi là một trong những sản phẩm hỗ trợ đắc lực cho nhu cầu đi lại của người già, người bệnh, những người bị hạn chế khả năng đi lại. Sản phẩm có thể giúp người dùng dễ dàng đi lại, hạn chế các tai nạn ngoài...

Xem chi tiết

039.4086.369